Phương Pháp Học IELTS » Listening

Đúng hết Section 1 Listening : Cần viết đúng những cái tên này

Section 1 Listening luôn có phần spell name. Một số tên quá dễ như Linda, Nick, David thì không nói làm gì. Nhưng có một số tên khá khó, chỉ cần sai một chữ là " thôi, xong". Dưới đây là những cái tên bạn rất dễ viết nhầm. Cả nhà lưu ý nhé !

A. TÊN NAM GIỚI

 

Matthews

Frederick

Mohammed

Mohammad

Sebastian

Christopher

Harrison

Freddie

Zachary

Elijah

 

B. TÊN NỮ GIỚI

 

Caitlin

Madeleine

Isabella

Isabelle

Charlotte

Eleanor

Courtney

Francesca

Evelyn

Alexandra

 

C. PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP LÀM DẠNG BÀI SPELLING NAMES 

 

Hung Hanu chia sẻ chi tiết các bước giúp các bạn làm dạng bài spelling numbers and names cùng bài tập thực hành tại đây luôn nhé:

 

D. NHỮNG CUỐN SÁCH LUYỆN LISENING HAY CÓ PHÂN LOẠI LEVEL 

 

Cấp độ cơ bản, phù hợp cho những bạn mới bắt đầu : Basic Listening 

 

Cấp độ intermediate , bài tập phân loại theo dạng : Listening Strategy 

 

Cấp độ advanced, tương đối khó: Intensive Listening

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 369 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 369 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/d7VXTQb2SVhC8NEyAobFiLyJyqVb04P2N8vOyOBl', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"OSP8KvBfOjyNJjB3BJFm2hDppCCArWkQaXEIzsou";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:130:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/dung-het-section-1-listening-can-viet-dung-nhung-cai-ten-nay-224.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504689;s:1:"c";i:1571504689;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/d7VXTQb2SVhC8NEyAobFiLyJyqVb04P2N8vOyOBl', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"OSP8KvBfOjyNJjB3BJFm2hDppCCArWkQaXEIzsou";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:130:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/dung-het-section-1-listening-can-viet-dung-nhung-cai-ten-nay-224.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504689;s:1:"c";i:1571504689;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/d7VXTQb2SVhC8NEyAobFiLyJyqVb04P2N8vOyOBl', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"OSP8KvBfOjyNJjB3BJFm2hDppCCArWkQaXEIzsou";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:130:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/dung-het-section-1-listening-can-viet-dung-nhung-cai-ten-nay-224.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504689;s:1:"c";i:1571504689;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('d7VXTQb2SVhC8NEyAobFiLyJyqVb04P2N8vOyOBl', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"OSP8KvBfOjyNJjB3BJFm2hDppCCArWkQaXEIzsou";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:130:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/dung-het-section-1-listening-can-viet-dung-nhung-cai-ten-nay-224.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504689;s:1:"c";i:1571504689;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58