Phương Pháp Học IELTS » Listening

Top 60 tên riêng được nhắc nhiều nhất trong bài thi Listening

Bài thi Listening mà cụ thể là section 1 yêu cầu chúng ta phải viết ra chính xác các tên nam và nữ mà người nói spelling. Dưới đây là top 60 tên nam và nữ được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong section I do Hung Hanu tổng hợp lại từ kinh nghiêm đi dạy của mình.

 

 

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 371 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 371 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/ft7DpREctqqy75YVTSRag4AwVw5rPESJ6CyZmOgm', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"i78ex3LapP44pskszxKxpc0eZBGUdsaYfmMbyjQS";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:132:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/top-60-ten-rieng-duoc-nhac-nhieu-nhat-trong-bai-thi-listening--301.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504684;s:1:"c";i:1571504684;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/ft7DpREctqqy75YVTSRag4AwVw5rPESJ6CyZmOgm', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"i78ex3LapP44pskszxKxpc0eZBGUdsaYfmMbyjQS";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:132:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/top-60-ten-rieng-duoc-nhac-nhieu-nhat-trong-bai-thi-listening--301.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504684;s:1:"c";i:1571504684;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/ft7DpREctqqy75YVTSRag4AwVw5rPESJ6CyZmOgm', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"i78ex3LapP44pskszxKxpc0eZBGUdsaYfmMbyjQS";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:132:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/top-60-ten-rieng-duoc-nhac-nhieu-nhat-trong-bai-thi-listening--301.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504684;s:1:"c";i:1571504684;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('ft7DpREctqqy75YVTSRag4AwVw5rPESJ6CyZmOgm', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"i78ex3LapP44pskszxKxpc0eZBGUdsaYfmMbyjQS";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:132:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/top-60-ten-rieng-duoc-nhac-nhieu-nhat-trong-bai-thi-listening--301.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504684;s:1:"c";i:1571504684;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58