Phương Pháp Học IELTS » Reading

Cách phân biệt No và Not Given

Hung Hanu tin là khi làm dạng bài Yes/ No/Not Given, các bạn thường xuyên bị "nhập nhằng", khó phân biệt được câu nào nên chọn No, câu nào nên chọn Not Given. Cảm giác này sẽ dần biến mất đi với những cách phân biệt No , Not Given rất chi tiết qua từng ví dụ cụ thể dưới đây

A. Thông tin/ 1 phần thông tin trong câu hỏi rộng hơn trong câu trả lời về: thời gian, không gian, địa điểm, mối quan hệ, ý nghĩa, … hoặc ngược lại.

Vd1: 

Bài đọc: The estimated students attending the English culture show is over 2000. 

Nếu câu hỏi là: It is speculated that the English major pupils coming to the show is more than 2000

-> Not Given (vì câu hỏi nghĩa hẹp hơn, chỉ nói đến học sinh chuyên Anh)

Nếu câu hỏi là: They estimate that there will be no more than 2000 students attending the English culture show. 

-> False(vì tất cả các thông tin giống nhau , chỉ khác nhau về số lượng học sinh)

Vd2

Bài đọc: There are two types of library in this area: public and private. However, the former are much more well-known to the local community.

Nếu câu hỏi là: People in this area are very popular with libraries.

-> Not Given(đề bài nghĩa hẹp hơn, so sánh riêng các loại thư viện với nhau chứ không nói sự phổ biến của thư viện nói chung) 

Nếu câu hỏi là: Among the two types of library, private ones are more popular to the local residents.

-> False(hoàn toàn ngược với đề bài)

B.Thông tin/ 1 phần thông tin đưa ra trong câu hỏi không lien quan đến câu trả lời: (mà thường thì sự khác nhau sẽ rất nhỏ) về nội dung, ý nghĩa, mối quan hệ,…

Vd 1:


Bài đọc: Official statistics indicated that Thailand’s rice production is extremely high in those years, compared to other countries in Asia. However, it is still less than some Western countries’.


Nếu câu hỏi là: Thailand has been recorded to be the greatest rice-producing industry in Aisa in those years. 


-> Not Given (ở câu đầu có nói là sản xuất rất nhiều gạo nhưng không nói đến vị thế cụ thể là nhất thế giới)

Nếu câu hỏi là: The figures showed that Thailand has the greatest rice production worldwide.

-> False(vì đề bài nói là sản xuất nhiều gạo nhất Châu Á nhưng vẫn thua các nước phương tây)

Vd2:

Bài đọc: Unfortunately, he  loses in the tournament as he fails to keep up with the others.

Nếu câu hỏi là: If he tried harder, he would not got loss in the tournament.


-> Not Given (câu trước chỉ nói đến vì sao anh ấy thua, hoàn toàn không đề cập đến khả năng có thể thắng hay thua nếu anh ấy đã cố gắng hơn)

Nếu câu hỏi là: Although he keeps up with the others, he can’t win the tournament

-> False(vì trong đề bài nói rằng anh ấy đã không bắt kịp với các đối thủ)

C. Câu hỏi mà xuất hiện các từ kiểu như “ the ….est” hoặc “the most….” thì khả năng cao là đáp án của nó sẽ là Not Given.

VD

Bài đọc : Golden Gate Bridge is one of the longest bridges in the world.

Nếu câu hỏi là: Golden Gate Bridge is the longest bridge in the world.

----->Thông tin trong text là Golden Gate Bridge là 1 trong những cây cầu dài nhất – tức là nó có thể nằm trong 5, 6 cây cầu dài nhất, nó có thể dài thứ nhì, thứ 3 chứ đoạn text không hề đề cập đến nó dài nhất nên đáp án sẽ là Not Given.

D. Negative words (impossible, unable, unlikely, cannot)

Trường hợp này thường xuất hiện trong câu hỏi viewpoint Yes/No/Not Given và đáp án thông thường sẽ là No

VD

Bài đọc : Sufferers can reinforce each other’s illusions over the Internet, swapping tales of elusive mites that baffle science. This could give rise to an epidemic of mystery parasites, spreading from mind to mind like a kind of super virus. Only an awareness of the power of the illusion can stop it.

Nếu câu hỏi là : It is impossible to prevent the condition becoming an Internet epidemic.

----> Bài text này tương đối “loằng ngoằng” với nhiều bạn vì khá nhiều từ mới. Đọc question thấy impossible rồi thì ta chọn ngay No

E. Restricted word (only)

Trường hợp câu hỏi có chứa từ only thì 80 – 90% đáp án sẽ là No/ False. 

Ví dụ

Bài đọc : Like fast-food restaurants, department stores and other businesses that handle cash, tolling agencies are introducing a variety of technologies to streamline the process and increase profits.

Nếu câu hỏi là : The removal of cash tolls is only for financial gain.

------> Đầu tiên ta cứ mạnh dạn chọn đáp án là False và sau đó ta check lại thì thấy có trong đoạn text đề cập đến 2 thứ đó là “streamline the process and increase profits” nhưng trong question xuất hiện mỗi “financial gain” – synonyms của “increase profits” như vậy thông tin còn bị thiếu nên đáp án sẽ là False.

Hung Hanu sưu tầm

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 337 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 337 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/WnSTzzk7nb4ifYApD69Z1zLSjZFI5Zj6AO07HmA7', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"WZzvdnDL5WHWa2FatNywnU0eUb1AUTyQAceW2jXz";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:99:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/reading-5/cach-phan-biet-no-va-not-given--345.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505253;s:1:"c";i:1571505253;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/WnSTzzk7nb4ifYApD69Z1zLSjZFI5Zj6AO07HmA7', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"WZzvdnDL5WHWa2FatNywnU0eUb1AUTyQAceW2jXz";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:99:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/reading-5/cach-phan-biet-no-va-not-given--345.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505253;s:1:"c";i:1571505253;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/WnSTzzk7nb4ifYApD69Z1zLSjZFI5Zj6AO07HmA7', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"WZzvdnDL5WHWa2FatNywnU0eUb1AUTyQAceW2jXz";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:99:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/reading-5/cach-phan-biet-no-va-not-given--345.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505253;s:1:"c";i:1571505253;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('WnSTzzk7nb4ifYApD69Z1zLSjZFI5Zj6AO07HmA7', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"WZzvdnDL5WHWa2FatNywnU0eUb1AUTyQAceW2jXz";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:99:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/reading-5/cach-phan-biet-no-va-not-given--345.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505253;s:1:"c";i:1571505253;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58