Phương Pháp Học IELTS » Speaking

Full đáp án đề thi speaking thật năm 2017 tại các nước ( Updating )

Những đề thi này hoàn toàn có thể được sử dụng lại trong những kỳ thi diễn ra vào 6 tháng còn lại của năm 2017, nên Hung Hanu sẽ tổng hợp để các bạn có nguồn ôn tập đáng tin cậy để ôn thi hiệu quả nhé !

Đáp án đề thi speaking 2017 tại Úc

Đáp án đề thi speaking 2017 tại Singapore 

Đáp án đề thi speaking 2017 tại Nhật 

Đáp án đề thi speaking 2017 tại Anh 

Đáp án đề thi speaking 2017 tại Philipines 

Hung Hanu sưu tầm

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 372 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 372 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/1ZIa2mbw7PbLozeRcYeuM4oll4fuFGTPXR7tmqJH', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"pyBTnLCMFTifyw8S2LZVbRS61fDvYzetDK9t5JXb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/speaking-6/full-dap-an-de-thi-speaking-that-nam-2017-tai-cac-nuoc-updating--333.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504244;s:1:"c";i:1571504244;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/1ZIa2mbw7PbLozeRcYeuM4oll4fuFGTPXR7tmqJH', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"pyBTnLCMFTifyw8S2LZVbRS61fDvYzetDK9t5JXb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/speaking-6/full-dap-an-de-thi-speaking-that-nam-2017-tai-cac-nuoc-updating--333.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504244;s:1:"c";i:1571504244;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/1ZIa2mbw7PbLozeRcYeuM4oll4fuFGTPXR7tmqJH', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"pyBTnLCMFTifyw8S2LZVbRS61fDvYzetDK9t5JXb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/speaking-6/full-dap-an-de-thi-speaking-that-nam-2017-tai-cac-nuoc-updating--333.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504244;s:1:"c";i:1571504244;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('1ZIa2mbw7PbLozeRcYeuM4oll4fuFGTPXR7tmqJH', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"pyBTnLCMFTifyw8S2LZVbRS61fDvYzetDK9t5JXb";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/speaking-6/full-dap-an-de-thi-speaking-that-nam-2017-tai-cac-nuoc-updating--333.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504244;s:1:"c";i:1571504244;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58