Phương Pháp Học IELTS » Speaking

Nói gì khi bạn không hiểu câu hỏi của examiner ?

Trong phần thi IELTS Speaking của bài thi IELTS, có thể sẽ có trường hợp bạn không hiểu một từ vựng hoặc một phần nào đó trong câu hỏi của giám khảo. Vậy bạn nên làm gì khi gặp phải vấn đề này?

 

 1. Đề nghị examiner lặp lại câu hỏi nếu bạn không hiểu hoặc chưa nghe rõ.
 2. Yêu cầu examiner giải thích ý nghĩa của một từ trong một câu hỏi mà bạn chưa hiểu nghĩa.
 3. Trả lời đầy đủ sau khi nhận được câu hỏi, kể cả khi bạn không hiểu hết câu hỏi.
 4. Cố gắng diễn đạt yêu cầu của mình một cách hợp lý.

Vậy phải diễn đạt yêu cầu thế nào cho hợp lý?

Một vấn đề mà khá nhiều học viên mắc phải đó là họ không biết cách diễn đạt yêu cầu của mình một cách lịch sự mà đồng thời có thể thể hiện kỹ năng ngôn ngữ của bản thân. Đôi lúc các bạn chọn cách thể hiện một biểu cảm “Tôi không hiểu”, nhăn trán, ra vẻ đang suy nghĩ và hy vọng examiner sẽ hiểu rằng bạn đang gặp khó khăn ở câu hỏi đó. Cách làm này thường không hiệu quả, vì examiner không hiểu và không để ý nét mặt bạn, đồng thời họ chỉ có thể giúp đỡ khi bạn yêu cầu. Một số bạn chọn cách lặp lại từ hay câu hỏi mà mình không hiểu, tuy nhiên examiner cũng không thể biết được lý do bạn làm như vậy. Thậm chí có những bạn còn hỏi lại trống không “What?”, “Huh?”, thể hiện sự thiếu lịch sư và vốn từ hạn hẹp của mình.

Để giúp đỡ các bạn trình bày yêu cầu của mình một cách lịch sự và có học vấn,  dưới đây là một số mẫu câu như vậy

Yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi:

Sorry, could you repeat the question please?

Can you repeat the question please?

I’m sorry I didn’t quite catch/get that, can you say that again please?

Yêu cầu giám khảo giải thích một từ:

I’m a little confused about the word (………); can you tell me what it means?

I’m sorry but I don’t quite understand the word (………); can you explain it to me?

Sorry, can you explain what (………) means?

Hung Hanu sưu tầm

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 355 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 111
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 355 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/em4YbmcOZ123cN0wIsYOebxoJ8BSBU8Bc7Y2czOg', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"vlhBDJA5Eut3eMIAHEEGd9fEUhcxGiTzuiTcjgir";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/speaking-6/noi-gi-khi-ban-khong-hieu-cau-hoi-cua-examiner--347.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573582760;s:1:"c";i:1573582760;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/em4YbmcOZ123cN0wIsYOebxoJ8BSBU8Bc7Y2czOg', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"vlhBDJA5Eut3eMIAHEEGd9fEUhcxGiTzuiTcjgir";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/speaking-6/noi-gi-khi-ban-khong-hieu-cau-hoi-cua-examiner--347.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573582760;s:1:"c";i:1573582760;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
 4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/em4YbmcOZ123cN0wIsYOebxoJ8BSBU8Bc7Y2czOg', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"vlhBDJA5Eut3eMIAHEEGd9fEUhcxGiTzuiTcjgir";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/speaking-6/noi-gi-khi-ban-khong-hieu-cau-hoi-cua-examiner--347.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573582760;s:1:"c";i:1573582760;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
 5. at FileSessionHandler->write('em4YbmcOZ123cN0wIsYOebxoJ8BSBU8Bc7Y2czOg', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"vlhBDJA5Eut3eMIAHEEGd9fEUhcxGiTzuiTcjgir";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/speaking-6/noi-gi-khi-ban-khong-hieu-cau-hoi-cua-examiner--347.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573582760;s:1:"c";i:1573582760;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58