Sách Hay Tải Ngay » Sách IELTS

Bộ đề Reading thật từ IDP và Hội Đồng Anh

Có bạn nào đang cần những bộ đề Reading thật, sát với kỳ thi thât , được ra từ những năm gần đây nhất để ôn luyện ở nhà không nhỉ ? Hung Hanu chia sẻ với các bạn tài liệu đề thi được cung cấp bởi tổ chức IDP và British Council có đáp án kèm theo nhé !

http://www.mediafire.com/file/8vprvphevltp9fv/Reading+Actual+Test+5+latest.pdf

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 349 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 349 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/qC9QkBTkoBvzIsDKpA7iAoZh5hSj1e4vj8DHwJS7', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LiXGnFjWdssBRQXoJc93TlbKMzS6dib4XhYVWG2L";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:110:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/bo-de-reading-that-tu-idp-va-hoi-dong-anh--353.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504976;s:1:"c";i:1571504976;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/qC9QkBTkoBvzIsDKpA7iAoZh5hSj1e4vj8DHwJS7', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LiXGnFjWdssBRQXoJc93TlbKMzS6dib4XhYVWG2L";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:110:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/bo-de-reading-that-tu-idp-va-hoi-dong-anh--353.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504976;s:1:"c";i:1571504976;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/qC9QkBTkoBvzIsDKpA7iAoZh5hSj1e4vj8DHwJS7', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LiXGnFjWdssBRQXoJc93TlbKMzS6dib4XhYVWG2L";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:110:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/bo-de-reading-that-tu-idp-va-hoi-dong-anh--353.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504976;s:1:"c";i:1571504976;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('qC9QkBTkoBvzIsDKpA7iAoZh5hSj1e4vj8DHwJS7', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LiXGnFjWdssBRQXoJc93TlbKMzS6dib4XhYVWG2L";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:110:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/bo-de-reading-that-tu-idp-va-hoi-dong-anh--353.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504976;s:1:"c";i:1571504976;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58