Sách Hay Tải Ngay » Sách IELTS

Nếu band writing là 5.5+, thì cuốn sách này dành cho bạn

Có lẽ trong số các cuốn sách luyện viết hiện nay, cuốn Writing for The IELTS ít được nhiều bạn biết đến hơn. Nhưng đây lại là một trong những nguồn tin cậy rất đáng để tham khảo với những bạn có trình độ writing 5.5 trở lên.

Tài liệu này được viết bởi các chuyên gia của công ty chuyên về lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ Barron với hơn 70 năm kinh nghiệm. Writing for The IELTS là một trong số những cuốn sách nằm trong series tài liệu IELTS. Bên cạnh các phần kiến thức trọng điểm về Task I và Task II, bản thân người học có thể dễ dàng tìm thấy ở những nguồn tài liêụ chuyên về luyện viết khác, cuốn sách này còn dành hẳn 1 phần giúp bạn lấy lại những kiến thức về ngữ pháp cấp độ intermediate và advanced ở các chương gần cuối. Sách không khó học nhưng cũng không phải dễ, phù hợp với những bạn có band điểm writing tối thiểu là 5.5

LINK TẢI : BARRON'S WRITING FOR THE IELTS 

Hung Hanu sưu tầm

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 363 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 363 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/hb1vkDeVCmCmjv5fLXwu0v9WheNl64xJfqjZRIkP', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bigDaZi7CshaPKjfS5a2Pm6fSlc4InIXi8HbApi7";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:124:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/neu-band-writing-la-5.5+-thi-cuon-sach-nay-danh-cho-ban--337.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505798;s:1:"c";i:1571505798;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/hb1vkDeVCmCmjv5fLXwu0v9WheNl64xJfqjZRIkP', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bigDaZi7CshaPKjfS5a2Pm6fSlc4InIXi8HbApi7";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:124:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/neu-band-writing-la-5.5+-thi-cuon-sach-nay-danh-cho-ban--337.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505798;s:1:"c";i:1571505798;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/hb1vkDeVCmCmjv5fLXwu0v9WheNl64xJfqjZRIkP', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bigDaZi7CshaPKjfS5a2Pm6fSlc4InIXi8HbApi7";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:124:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/neu-band-writing-la-5.5+-thi-cuon-sach-nay-danh-cho-ban--337.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505798;s:1:"c";i:1571505798;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('hb1vkDeVCmCmjv5fLXwu0v9WheNl64xJfqjZRIkP', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bigDaZi7CshaPKjfS5a2Pm6fSlc4InIXi8HbApi7";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:124:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/neu-band-writing-la-5.5+-thi-cuon-sach-nay-danh-cho-ban--337.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505798;s:1:"c";i:1571505798;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58