Sách Hay Tải Ngay » Sách IELTS

Sách luyện Reading và Listening cho các bạn band 4.5 -6.0

Lần trước Hung Hanu có chia sẻ với các bạn một cuốn sách Writing tự học band 4.5 -6.0. Và bây giờ là sách tự học Reading và Listening band 4.5 -6.0 thuộc cùng series của bộ này nhé

Sách bao gồm 10 unit, tập trung phát triển hai kỹ năng listening và reading ở mức độ band từ 4.5 - 6.0. Cụ thể bao gồm: 

 

Topic talks: Cung cấp cho các bạn các ideas và từ vựng cần thiết dựa theo chủ đề của từng bài 

Listening and Speaking skills: Cung cấp các bài tập luyện nghe và đọc giúp phát triển các kỹ năng làm bài cần thiết

Pronunciation: Các bài tập và hoạt động rèn dũa kỹ năng phát âm

Exam listening: Phần kiềm tra lại bài đã học ở kỹ năng listening

 

Nhìn chung đây là một cuốn sách tự học rất tốt, đáng tin cậy. Các bạn tải sách theo link bên dưới nhé:

 

LINK TẢI: SÁCH LUYỆN READING VÀ LISTENING 4.5 -6.0

Hung Hanu viết review

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 363 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 363 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/RlsIbdCpZzq2AvcaNH18ohx6JEKVpOlxUjStPQan', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"21dR1Rst27U74gZ3wBsZogKHvaTACRHNFrIPO564";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:124:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/sach-luyen-reading-va-listening-cho-cac-ban-band-4.5-6.0-300.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507004;s:1:"c";i:1571507004;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/RlsIbdCpZzq2AvcaNH18ohx6JEKVpOlxUjStPQan', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"21dR1Rst27U74gZ3wBsZogKHvaTACRHNFrIPO564";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:124:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/sach-luyen-reading-va-listening-cho-cac-ban-band-4.5-6.0-300.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507004;s:1:"c";i:1571507004;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/RlsIbdCpZzq2AvcaNH18ohx6JEKVpOlxUjStPQan', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"21dR1Rst27U74gZ3wBsZogKHvaTACRHNFrIPO564";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:124:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/sach-luyen-reading-va-listening-cho-cac-ban-band-4.5-6.0-300.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507004;s:1:"c";i:1571507004;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('RlsIbdCpZzq2AvcaNH18ohx6JEKVpOlxUjStPQan', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"21dR1Rst27U74gZ3wBsZogKHvaTACRHNFrIPO564";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:124:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/sach-luyen-reading-va-listening-cho-cac-ban-band-4.5-6.0-300.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507004;s:1:"c";i:1571507004;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58