Sách Hay Tải Ngay » Sách IELTS

Sách luyện Reading và Listening cho các bạn band 4.5 -6.0

Lần trước Hung Hanu có chia sẻ với các bạn một cuốn sách Writing tự học band 4.5 -6.0. Và bây giờ là sách tự học Reading và Listening band 4.5 -6.0 thuộc cùng series của bộ này nhé

Sách bao gồm 10 unit, tập trung phát triển hai kỹ năng listening và reading ở mức độ band từ 4.5 - 6.0. Cụ thể bao gồm: 

 

Topic talks: Cung cấp cho các bạn các ideas và từ vựng cần thiết dựa theo chủ đề của từng bài 

Listening and Speaking skills: Cung cấp các bài tập luyện nghe và đọc giúp phát triển các kỹ năng làm bài cần thiết

Pronunciation: Các bài tập và hoạt động rèn dũa kỹ năng phát âm

Exam listening: Phần kiềm tra lại bài đã học ở kỹ năng listening

 

Nhìn chung đây là một cuốn sách tự học rất tốt, đáng tin cậy. Các bạn tải sách theo link bên dưới nhé:

 

LINK TẢI: SÁCH LUYỆN READING VÀ LISTENING 4.5 -6.0

Hung Hanu viết review

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?