Sách Hay Tải Ngay » Sách IELTS

Superior Speaking: tự tin nói trong môi trường hoc thuật, công việc

Thêm một cuốn sách boost điểm speaking Hung Hanu chia sẻ với các bạn nhé !

Sách hướng đến 3 mục tiêu. Một, giúp bạn vượt qua bài thi. Hai, giúp bạn tự tin hơn cho bài thi IELTS. Và cuối cùng, trang bị cho bạn những kĩ năng speaking cần thiết để không chỉ có thể “sinh tồn” trong một cộng đồng nói tiếng Anh mà còn có thể khiến mọi người ấn tượng trong cả môi trường học thuật hay làm việc.

 

LINK TẢI : IELTS SUPERIOR SPEAKING

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 372 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 372 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/zYVMr1OfSomIvwGiHQnhN7r8bDeQaV7GsnN2wGH3', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"eWdxYGo4luVuGeNXkUHZjxRF9i8CxZJq8F5EOpnj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/superior-speaking-tu-tin-noi-trong-moi-truong-hoc-thuat-cong-viec-325.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505066;s:1:"c";i:1571505066;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/zYVMr1OfSomIvwGiHQnhN7r8bDeQaV7GsnN2wGH3', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"eWdxYGo4luVuGeNXkUHZjxRF9i8CxZJq8F5EOpnj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/superior-speaking-tu-tin-noi-trong-moi-truong-hoc-thuat-cong-viec-325.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505066;s:1:"c";i:1571505066;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/zYVMr1OfSomIvwGiHQnhN7r8bDeQaV7GsnN2wGH3', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"eWdxYGo4luVuGeNXkUHZjxRF9i8CxZJq8F5EOpnj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/superior-speaking-tu-tin-noi-trong-moi-truong-hoc-thuat-cong-viec-325.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505066;s:1:"c";i:1571505066;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('zYVMr1OfSomIvwGiHQnhN7r8bDeQaV7GsnN2wGH3', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"eWdxYGo4luVuGeNXkUHZjxRF9i8CxZJq8F5EOpnj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/superior-speaking-tu-tin-noi-trong-moi-truong-hoc-thuat-cong-viec-325.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571505066;s:1:"c";i:1571505066;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58