Sách Hay Tải Ngay » Sách Tiếng Anh Khác

Buliding Academic Vocabulary - Thực hành từ vựng nâng cao

Tác giả Lawrence J. Zwier – ĐH Michigan (Hoa Kỳ) đã viết cuốn “BUILDING ACADEMIC VOCABULARY” nhằm mục đích giúp những sinh viên, đặc biệt sinh viên không bản ngữ nắm vững cách dùng các từ học thuật cơ bản, thiết yếu để sử dụng thành thạo trong học tập và nghiên cứu.

Đối với những người sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật (academic) như sinh viên tiếng Anh ở các trường ĐH học chuyên ngữ và những người ôn thi IELTS theo Module Học thuật rất cần phải nắm vững vốn từ tiếng Anh học thuật cơ bản để sử dụng để phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là Nói và Viết.

 

Tác giả Lawrence J. Zwier – ĐH Michigan (Hoa Kỳ) đã viết cuốn “BUILDING ACADEMIC VOCABULARY” nhằm mục đích giúp những sinh viên, đặc biệt sinh viên không bản ngữ nắm vững cách dùng các từ học thuật cơ bản, thiết yếu để sử dụng thành thạo trong học tập và nghiên cứu.

 

Đây là một cuốn sách rất HỮU ÍCH vì những lý do sau:

 

- Các từ học thuật được sắp xếp theo chủ điểm để người học dễ dàng phân biệt cách dùng các từ đồng nghĩa.

 

- Cách dùng mỗi từ được minh họa bằng 2 câu ví dụ trong 2 ngữ cảnh khác nhau (in context) và 02 câu diễn đạt tương đương (in other words) khác dùng từ và cách diễn đạt khác.

 

- Trong phần “Usage clues” cách dùng các từ được giải thích rất tỉ mỉ và rõ ràng (dùng trong ngữ cảnh nào, dùng trong cấu trúc nào, chủ ngữ thường là những từ nào, không nên dùng khi nào, thường di với trạng từ nào, có dùng trong câu bị động được không).

 

- Sau khi học xong các nhóm từ ( word group) đều có ngay bài tập củng cố (consolidation exercise) kèm theo. Phần bài tập này thường gồm 01 bài điền từ kết hợp (collocation) và 01 diễn đạt tương đương (rephrasing) rất hữu ích cho kỹ năng viết học thuật.

 

- Cuối mỗi chương đều có phần bài tập ôn tập cả chương. Bài tập phần này (Comprehensive Review Exercises) gồm các dạng sau:

 

* yêu cầu người học ghép từ với câu hay cụm từ định nghĩa của nó để nhớ nghĩa các từ, cụm từ mới học.

 

* sử dụng từ cho trước hoặc không có từ cho trước để điền vào chỗ trống.

 

* Bài tập vận dụng các từ khác có trong các ví dụ minh họa trong mỗi chương.

 

- Phần cuối cùng là “Writing Projects” gồm các gợi ý và chủ đề hay dự án viết nhằm mục đích giúp người học vận dụng vốn từ học thuật vừa học trong mỗi chương.

 

- Đáp án bài tập cuối sách thuận tiện cho người tự học.

 

LINK TẢI: Building Academic Vocabulary 

 

Theo Trần Mạnh Trung

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 372 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 372 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/cwFAuxmxH0xtyVDa9f5KK46svrywMO0IJY4dxy5F', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0s0qkqVDY0L0Aq8RRZDnzhcOquGUNu5uRxCkNFuI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/buliding-academic-vocabulary-thuc-hanh-tu-vung-nang-cao--242.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573585063;s:1:"c";i:1573585063;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/cwFAuxmxH0xtyVDa9f5KK46svrywMO0IJY4dxy5F', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0s0qkqVDY0L0Aq8RRZDnzhcOquGUNu5uRxCkNFuI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/buliding-academic-vocabulary-thuc-hanh-tu-vung-nang-cao--242.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573585063;s:1:"c";i:1573585063;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/cwFAuxmxH0xtyVDa9f5KK46svrywMO0IJY4dxy5F', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0s0qkqVDY0L0Aq8RRZDnzhcOquGUNu5uRxCkNFuI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/buliding-academic-vocabulary-thuc-hanh-tu-vung-nang-cao--242.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573585063;s:1:"c";i:1573585063;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('cwFAuxmxH0xtyVDa9f5KK46svrywMO0IJY4dxy5F', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0s0qkqVDY0L0Aq8RRZDnzhcOquGUNu5uRxCkNFuI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:133:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/buliding-academic-vocabulary-thuc-hanh-tu-vung-nang-cao--242.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573585063;s:1:"c";i:1573585063;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58