Sách Hay Tải Ngay » Sách Tiếng Anh Khác

Easy Writing Skills Step By Step - Học viết đừng chỉ gói gọn trong IELTS

Với cuốn sách luyện viết này, bạn sẽ học được cách viết các thể loại văn khác, chứ không chỉ đơn thuần là những dạng bài luận theo format IELTS

"Dân" IELTS chúng ta chắc không lạ gì những dạng bài, cách ra đề viết dành cho kỳ thi lấy chứng chỉ này.  Tuy nhiên trong cuốn sách này, ngoài hướng dẫn chi tiết phương pháp làm dạng bài thể hiện quan điểm cá nhân, nguyên nhân - kết quả, nguyên nhân - giải pháp, còn mang đến cho người học những cách viết thể loại văn khác như miêu tả, tường thuật, so sánh. Đặc biệt, tác giả cũng đi sâu phân tích các lỗi người viết hay gặp, đưa ra giải pháp và chú trọng đến những "điểm" mà người viết ít khi để ý đến như cách viết hoa, dấu câu. Nhìn chung đây là một cuốn sách luyện writing khá toàn diện, thích hợp với các bạn đang có band điểm từ 5.0 trở lên. 

LINK TẢI:  Easy Writing SKills Step By Step 

Hung Hanu viết review

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 387 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 387 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/Klzq5pIHKOIQjnaCakp5P2qkw0G4N37pjOLO2xfE', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hgy7mCmFOh9xhZe58r2gda1gMQydPpTy2s3QErYu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:148:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/easy-writing-skills-step-by-step-hoc-viet-dung-chi-goi-gon-trong-ielts--308.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573584646;s:1:"c";i:1573584646;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/Klzq5pIHKOIQjnaCakp5P2qkw0G4N37pjOLO2xfE', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hgy7mCmFOh9xhZe58r2gda1gMQydPpTy2s3QErYu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:148:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/easy-writing-skills-step-by-step-hoc-viet-dung-chi-goi-gon-trong-ielts--308.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573584646;s:1:"c";i:1573584646;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/Klzq5pIHKOIQjnaCakp5P2qkw0G4N37pjOLO2xfE', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hgy7mCmFOh9xhZe58r2gda1gMQydPpTy2s3QErYu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:148:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/easy-writing-skills-step-by-step-hoc-viet-dung-chi-goi-gon-trong-ielts--308.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573584646;s:1:"c";i:1573584646;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('Klzq5pIHKOIQjnaCakp5P2qkw0G4N37pjOLO2xfE', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hgy7mCmFOh9xhZe58r2gda1gMQydPpTy2s3QErYu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:148:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/easy-writing-skills-step-by-step-hoc-viet-dung-chi-goi-gon-trong-ielts--308.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573584646;s:1:"c";i:1573584646;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58