Sách Hay Tải Ngay » Sách Tiếng Anh Khác

Hiểu trọn vẹn nội dung bài đọc với 15 phút luyện tập mỗi ngày

Quỹ thời gian eo hẹp, bạn chỉ có thể dành 15 luyện đọc mỗi ngày. Nhưng làm sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thoáng cái sẽ hết rất nhanh đó, kỹ năng đọc của bạn sẽ được cải thiện ?

Cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm bắt được những kỹ năng đó với 4 sections đặc sắc :

 

Chương đầu tiên: Kỹ năng phát triển, phân tích từ vựng phục vụ cho kỹ năng đọc

 

Chương thứ hai: Một số phương pháp, kỹ năng nắm bắt các skills quan trọng nói chung cho kỹ năng đọc

 

Chương thứ ba: Các kỹ năng nắm bắt cách khai triển nội dung bài đọc của người viết

 

Chương cuối cùng: Kỹ năng đọc tiểu thuyết Tiếng Anh

 

Nhìn chung đây là một cuốn sách có nội dung rất tốt, sẽ giúp bạn hiểu trọn vẹn nội dung sau khi thực hành, luyện tập mỗi ngày. 

 

LINK TẢI: READING IN 15 MINUTES A DAY

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 378 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 378 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/0Efq9Yx3I72CScYIfzyAlw4qbdZc3Nw0RzROkuNO', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"TSNmEiPF0N9Fub6mUFeW2sR5eeAsDVT0rWkmfpVC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:139:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/hieu-tron-ven-noi-dung-bai-doc-voi-15-phut-luyen-tap-moi-ngay--250.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504933;s:1:"c";i:1571504933;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/0Efq9Yx3I72CScYIfzyAlw4qbdZc3Nw0RzROkuNO', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"TSNmEiPF0N9Fub6mUFeW2sR5eeAsDVT0rWkmfpVC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:139:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/hieu-tron-ven-noi-dung-bai-doc-voi-15-phut-luyen-tap-moi-ngay--250.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504933;s:1:"c";i:1571504933;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/0Efq9Yx3I72CScYIfzyAlw4qbdZc3Nw0RzROkuNO', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"TSNmEiPF0N9Fub6mUFeW2sR5eeAsDVT0rWkmfpVC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:139:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/hieu-tron-ven-noi-dung-bai-doc-voi-15-phut-luyen-tap-moi-ngay--250.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504933;s:1:"c";i:1571504933;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('0Efq9Yx3I72CScYIfzyAlw4qbdZc3Nw0RzROkuNO', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"TSNmEiPF0N9Fub6mUFeW2sR5eeAsDVT0rWkmfpVC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:139:"http://hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-Tieng-Anh-Khac-11/hieu-tron-ven-noi-dung-bai-doc-voi-15-phut-luyen-tap-moi-ngay--250.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504933;s:1:"c";i:1571504933;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58