Đỉnh cao từ vựng » Master từ vựng

20 từ đi với about

Là một giới từ quen thuộc, about thường đi kèm với các tính từ hoặc động từ khác tạo nên những cấu trúc chúng ta thường hay sử dụng khi viết hay nói. Cùng Hung Hanu "điểm danh" chúng nhé!

A.Các cấu trúc với giới từ about bạn cần thuộc nằm lòng 

Agree with someone about/on something (v): đồng ý với ai về cái gì

Angry about st (adj): tức giận về điều gì

Anxious about (adj): lo lắng về

Care about (v): quan tâm về

Concerned about (adj): quan tâm tới

Curious about (adj): tò mò về

Crazy about (adj): phát điên vì

Doubtful about (adj): hoài nghi về

Enthusiastic about (adj): nhiệt tình với

Excited about (adj): hào hứng với

Happy about (adj): hạnh phúc với

Honest about (adj): chân thành về

Nervous about (adj): lo lắng về

Reluctant about st (or to) st (adj): ngần ngại, hững hờ với cái gì

Sorry about (adj): lấy làm tiếc, hối tiếc về

Talk about (v): nói về

Think about (v): nghĩ về

Uneasy about (adj): không thoải mái

Sad about (adj): buồn về

Worry about (v): lo ngại về

B. Các ví dụ minh hoạ:

I agree with you about Judy; she is brilliant.

Tôi đồng ý với bạn về Judy; cô quả là thiên tài.

I am crazy about my new dress.

Tôi phát điên với chiếc váy mới của mình.

She is excited about her date.

Cô ấy hào hứng với cuộc hẹn của mình.

We are all happy about the good news.

Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc với tin mừng.

They are really nervous about the exam.

Họ thực sự lo lắng bề bài kiểm tra.

I’m sorry about the delay.

Tôi xin lỗi về sự chậm trễ.

They were very curious about the people who lived upstairs.

Họ rất tò mò về những người sống ở tầng trên.

He is doubtful about the outcome of a contest.

Anh ấy nghi ngờ về kết quả của cuộc thi.

She felt uneasy about leaving the children with them.

Cô cảm thấy không thoải mái về việc để con mình ở lại với họ.

You don’t sound very enthusiastic about the idea.

Bạn có vẻ không nhiệt tình với ý tưởng.

I worry about my future.

Tôi lo lắng về tương lai của mình.

Hung Hanu sưu tầm

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 328 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 328 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/JUt2M60tAeLnwbfmXXb2QZm4vQTxK8nRyoJZydbe', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"R2JzYmECVORtydpP75PmId7VqdjoeFTseIEG9dgQ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/20-tu-di-voi-about--318.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507969;s:1:"c";i:1571507969;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/JUt2M60tAeLnwbfmXXb2QZm4vQTxK8nRyoJZydbe', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"R2JzYmECVORtydpP75PmId7VqdjoeFTseIEG9dgQ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/20-tu-di-voi-about--318.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507969;s:1:"c";i:1571507969;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/JUt2M60tAeLnwbfmXXb2QZm4vQTxK8nRyoJZydbe', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"R2JzYmECVORtydpP75PmId7VqdjoeFTseIEG9dgQ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/20-tu-di-voi-about--318.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507969;s:1:"c";i:1571507969;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('JUt2M60tAeLnwbfmXXb2QZm4vQTxK8nRyoJZydbe', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"R2JzYmECVORtydpP75PmId7VqdjoeFTseIEG9dgQ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/20-tu-di-voi-about--318.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507969;s:1:"c";i:1571507969;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58