Đỉnh cao từ vựng » Master từ vựng

40 danh từ không bao giờ chia ở số nhiều hay gặp nhất

Trong quá trình chấm bài viết của các bạn học viên, Hung Hanu nhận thấy có những danh từ các bạn hay nhầm lẫn chia ở số nhiều trong khi chúng lại là số ít. Dưới đây là list tổng hợp các danh từ như vậy nhé.

1. merchandise = goods: hàng hóa

2. pollution : ô nhiễm

3. stationery: văn phòng phẩm

4. traffic: sự đi lại, giao thông

5. luggage/baggage: hành lý

6. advice: lời khuyên

7. food: thức ăn

8. meat: thịt

9. water: nước

10. soap: xà phòng

11. air: không khí

12. news: tin tức

13. economics: kinh tế học

14. physics: vật lý

15. maths: toán

16. knowledge: kiến thức

17. clothing: quần áo

18. employment: Công ăn việc làm

19. equipment: trang thiết bị

20. furniture : đồ đạc

21. homework: bài về nhà

22. information: thông tin

23. money: tiền tệ (nhưng Dollar, Pound, VND thì đếm được nhé)

24. machinery: máy móc

25. advertising: quảng cáo

26. evidence : bằng chứng, chứng cớ

27.environment : môi trường

28. Correspondence: thư tín

29.politics : chính trị

30.education: sự giáo dục

31. justice: công lý

32.violence: bạo lực

33. wealth: sự giàu có

34.truth: sự thực

35.chemistry:hoá học

35.history: lịch sử

37.literature:: văn học

38.psychology: tâm lý học

39.scenery: quang cảnh

40.confidence : sự tự tin

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?