Đỉnh cao từ vựng » Master từ vựng

40 danh từ không bao giờ chia ở số nhiều hay gặp nhất

Trong quá trình chấm bài viết của các bạn học viên, Hung Hanu nhận thấy có những danh từ các bạn hay nhầm lẫn chia ở số nhiều trong khi chúng lại là số ít. Dưới đây là list tổng hợp các danh từ như vậy nhé.

1. merchandise = goods: hàng hóa

2. pollution : ô nhiễm

3. stationery: văn phòng phẩm

4. traffic: sự đi lại, giao thông

5. luggage/baggage: hành lý

6. advice: lời khuyên

7. food: thức ăn

8. meat: thịt

9. water: nước

10. soap: xà phòng

11. air: không khí

12. news: tin tức

13. economics: kinh tế học

14. physics: vật lý

15. maths: toán

16. knowledge: kiến thức

17. clothing: quần áo

18. employment: Công ăn việc làm

19. equipment: trang thiết bị

20. furniture : đồ đạc

21. homework: bài về nhà

22. information: thông tin

23. money: tiền tệ (nhưng Dollar, Pound, VND thì đếm được nhé)

24. machinery: máy móc

25. advertising: quảng cáo

26. evidence : bằng chứng, chứng cớ

27.environment : môi trường

28. Correspondence: thư tín

29.politics : chính trị

30.education: sự giáo dục

31. justice: công lý

32.violence: bạo lực

33. wealth: sự giàu có

34.truth: sự thực

35.chemistry:hoá học

35.history: lịch sử

37.literature:: văn học

38.psychology: tâm lý học

39.scenery: quang cảnh

40.confidence : sự tự tin

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 364 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 364 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/jGBQmBLN9hAWam1gfrQQnojG0pBMshIjBbG5i5rz', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"o5YBFiLWsnUhFz27cqASLPqZmg6PZtJ7HhtMoOhL";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:125:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/40-danh-tu-khong-bao-gio-chia-o-so-nhieu-hay-gap-nhat--236.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571506532;s:1:"c";i:1571506532;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/jGBQmBLN9hAWam1gfrQQnojG0pBMshIjBbG5i5rz', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"o5YBFiLWsnUhFz27cqASLPqZmg6PZtJ7HhtMoOhL";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:125:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/40-danh-tu-khong-bao-gio-chia-o-so-nhieu-hay-gap-nhat--236.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571506532;s:1:"c";i:1571506532;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/jGBQmBLN9hAWam1gfrQQnojG0pBMshIjBbG5i5rz', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"o5YBFiLWsnUhFz27cqASLPqZmg6PZtJ7HhtMoOhL";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:125:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/40-danh-tu-khong-bao-gio-chia-o-so-nhieu-hay-gap-nhat--236.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571506532;s:1:"c";i:1571506532;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('jGBQmBLN9hAWam1gfrQQnojG0pBMshIjBbG5i5rz', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"o5YBFiLWsnUhFz27cqASLPqZmg6PZtJ7HhtMoOhL";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:125:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/40-danh-tu-khong-bao-gio-chia-o-so-nhieu-hay-gap-nhat--236.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571506532;s:1:"c";i:1571506532;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58