Đỉnh cao từ vựng » Master từ vựng

Collocation đặc sắc: Life

Cùng Hung Hanu học một số cách kết hợp từ vựng với danh từ Life nhé!

Fast-paced life (N): Nhịp sống hối hả 


Start a new life (V): Bắt đầu một cuộc sống mới 


Enjoy life to the full (V): Tận hưởng cuộc sống đến cùng


Breathe life into something/somewhere (V): Mang hơi thở cuộc sống đến một nơi nào đó/ một thứ nào đó


Lead an active lifestyle (V): Sống năng động, hoạt bát 


Lead a nocturnal lifestyle (V): Sống về đêm 


Have a fairly optimistic outlook on life (V) : Có quan điểm tích cực, lạc quan về cuộc sống 

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 334 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 334 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/b1BTWwPkhpbv18V03VVBbSMaJyMBe3SpI7M3eWAq', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"osWWoS4jJrbI2Q9M8I262BwidNP2gteQVaoZkEXK";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:96:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/collocation-dac-sac-life--294.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504549;s:1:"c";i:1571504549;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/b1BTWwPkhpbv18V03VVBbSMaJyMBe3SpI7M3eWAq', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"osWWoS4jJrbI2Q9M8I262BwidNP2gteQVaoZkEXK";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:96:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/collocation-dac-sac-life--294.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504549;s:1:"c";i:1571504549;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/b1BTWwPkhpbv18V03VVBbSMaJyMBe3SpI7M3eWAq', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"osWWoS4jJrbI2Q9M8I262BwidNP2gteQVaoZkEXK";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:96:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/collocation-dac-sac-life--294.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504549;s:1:"c";i:1571504549;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('b1BTWwPkhpbv18V03VVBbSMaJyMBe3SpI7M3eWAq', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"osWWoS4jJrbI2Q9M8I262BwidNP2gteQVaoZkEXK";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:96:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/collocation-dac-sac-life--294.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571504549;s:1:"c";i:1571504549;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58