Đỉnh cao từ vựng » Master từ vựng

Collocation đặc sắc: Life

Cùng Hung Hanu học một số cách kết hợp từ vựng với danh từ Life nhé!

Fast-paced life (N): Nhịp sống hối hả 


Start a new life (V): Bắt đầu một cuộc sống mới 


Enjoy life to the full (V): Tận hưởng cuộc sống đến cùng


Breathe life into something/somewhere (V): Mang hơi thở cuộc sống đến một nơi nào đó/ một thứ nào đó


Lead an active lifestyle (V): Sống năng động, hoạt bát 


Lead a nocturnal lifestyle (V): Sống về đêm 


Have a fairly optimistic outlook on life (V) : Có quan điểm tích cực, lạc quan về cuộc sống 

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?