Đỉnh cao từ vựng » Master từ vựng

Những cách diễn đạt ý "like" rất hay

Ad tin là có rất nhiều bạn khi diễn tả ý "mình thích" hoặc "say mê" điều gì đó, hai từ bạn nghĩ ngay trong đầu là sẽ là "like" hoặc " fond of".

Tuy nhiên như thế sẽ rất nhàm chám. Tại sao không vận dụng những cấu trúc, từ vựng hay ho dưới đây nhỉ ? 

 

1. Be / become / get + intrigued by / with st | ~ engrossed in/with st

 

- Scientists became intrigued by / engrossed in the rock, which appeared to have come from outer space.

 

2. Be attached to st: Thích gì đó nên lúc nào cũng gắn bó với nó

 

- As a babysister, she is extremely attached to the children she takes care of.

.

3. Be fanatical / crazy / enthusiastic about st

 

- I have to tell you that I'm super fanatical / crazy / enthusiastic about rock music

 

4. Be a/an + Noun + fanatic / enthusiast / lover / fiend

 

- I want to share with you that I'm a rock music fanatic / enthusiast / lover / fiend

 

5. be absorbed in st: Nhập tâm vào cái gì đó

 

- She was so absorbed in the book that she forgot the cake in the oven

Quốc Hưng

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 344 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 344 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/4mDMqjPRm9B5E3DKoMzUvfWlcSz8Vm3lUt3gm4dr', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"srLGGhue7zOilYWmKqepennUc7ETTvMcFC4cha81";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:105:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/nhung-cach-dien-dat-y-like-rat-hay-228.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571503994;s:1:"c";i:1571503994;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/4mDMqjPRm9B5E3DKoMzUvfWlcSz8Vm3lUt3gm4dr', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"srLGGhue7zOilYWmKqepennUc7ETTvMcFC4cha81";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:105:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/nhung-cach-dien-dat-y-like-rat-hay-228.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571503994;s:1:"c";i:1571503994;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/4mDMqjPRm9B5E3DKoMzUvfWlcSz8Vm3lUt3gm4dr', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"srLGGhue7zOilYWmKqepennUc7ETTvMcFC4cha81";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:105:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/nhung-cach-dien-dat-y-like-rat-hay-228.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571503994;s:1:"c";i:1571503994;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('4mDMqjPRm9B5E3DKoMzUvfWlcSz8Vm3lUt3gm4dr', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"srLGGhue7zOilYWmKqepennUc7ETTvMcFC4cha81";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:105:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/master-tu-vung-23/nhung-cach-dien-dat-y-like-rat-hay-228.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571503994;s:1:"c";i:1571503994;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58