Đỉnh cao từ vựng » Từ vựng theo chủ đề

Chủ đề: Âm nhạc và Điện ảnh

Âm nhạc và điện ảnh là hai sở thích của hầu hết chúng ta, nên cùng Hung Hanu học những collocation "đắt" và thường dùng khi nói về 2 topic này nhé !

 

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 342 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 342 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/NdF6dmlH5CUKwEWsDkMKlKgdf5S34vaLnkYWXA4C', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"GvZDaHqhJDf2wm6YN2C3lshvdX54vecaDHAysVuj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:103:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/tu-vung-theo-chu-de-21/chu-de-am-nhac-va-dien-anh--304.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571508044;s:1:"c";i:1571508044;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/NdF6dmlH5CUKwEWsDkMKlKgdf5S34vaLnkYWXA4C', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"GvZDaHqhJDf2wm6YN2C3lshvdX54vecaDHAysVuj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:103:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/tu-vung-theo-chu-de-21/chu-de-am-nhac-va-dien-anh--304.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571508044;s:1:"c";i:1571508044;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/NdF6dmlH5CUKwEWsDkMKlKgdf5S34vaLnkYWXA4C', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"GvZDaHqhJDf2wm6YN2C3lshvdX54vecaDHAysVuj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:103:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/tu-vung-theo-chu-de-21/chu-de-am-nhac-va-dien-anh--304.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571508044;s:1:"c";i:1571508044;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('NdF6dmlH5CUKwEWsDkMKlKgdf5S34vaLnkYWXA4C', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"GvZDaHqhJDf2wm6YN2C3lshvdX54vecaDHAysVuj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:103:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/tu-vung-theo-chu-de-21/chu-de-am-nhac-va-dien-anh--304.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571508044;s:1:"c";i:1571508044;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58