Đỉnh cao từ vựng » Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng chủ đề Toàn cầu hoá

Toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều phương diện từ kinh tế, văn hoá, giáo dục cho đến công nghệ. Hung Hanu mời bạn học từ vựng và các ý hay liên quan đến chủ đề này nhé.

A.Các collocation hay gặp nhất về chủ đề TOÀN CẦU HOÁ - GLOBALIZATION

-On a global scale = on an international scale = on a world wide scale: Ở cấp độ toàn cầu

-Global economy / Global culture / Global education : Kinh tế toàn cầu / Văn hoá toàn cầu / Giáo dục toàn cầu

-The rate of global growth / The speed of global growth / The speed of global development : Tốc độ tăng trưởng toàn cầu

-Global crisis /recession/ slowdown/ : Khủng hoảng toàn cầu / Suy thoái toàn cầu /

-Global competitive index: Chỉ số cạnh tranh toàn cầu

-Global distribution system : Hệ thống phân phối toàn cầu

- Global reach / global scope : Phạm vi toàn cầu

-Global capitalism: Chủ nghĩa phạm vi toàn cầu

-Global climate : Xu thế toàn cầu hoá

-Globalization process : Quá trình toàn cầu hoá

-Accelerate globalization: Thúc đẩy toàn cầu hoá

-Corporate globalization : Toàn cầu hoá hợp tác

B.Mặt tích cực của xu thế toàn cầu hoá :

The advances in science and technology have allowed businesses to easily cross over territorial boundary lines. Consequently, companies tend to become more productive and competitive, thereby raising the quality of goods, services and the world’s living standard: Những bước tiến trong khoa học và công nghệ đã cho phép các công ty hoạt động kinh doanh ra ngoài lãnh thổ . Vì thế các công ty trở nên canh trạnh và hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng hang hoá, dịch vụ và mức sống do đó cũng được nâng cao.

Several companies from the more developed countries have already ventured to establish foreign operations or branches to take advantage of the low cost of labor in the poorer countries. This kind of business activity will provide more influx of cash or investment funds into the less developed countries: Các công ty ở các quốc gia phát triển hơn cùng hợp tác mở rộng các chi nhánh ở các nước nghèo hơn để tận dụng nguồn lao động giá rẻ . Điều này giúp dòng tiền được đổ về các quốc gia kém phát triển hơn.

In the long term, global trade is likely to lead to the creation of more employment in all countries that are involved: Xu thế toàn cấu hoá trong thương mại tạo thêm nhiều việc làm cho các quốc gia tham gia.

C. Mặt trái của xu thế toàn cầu hoá

Globalisation enables workers to move more freely. Therefore, some countries find it difficult to hold onto their best-skilled workers, who are attracted by higher wages in more advanced countries : Toàn cầu hoá tạo điều kiện cho người lao động di chuyển một cách thoải mái hơn. Vì thế, nhiều quốc giá cảm thấy khó khắn để giữ chân những người giỏi nhất – những người

Globalization has led to exploitation of labor. Prisoners and child workers are used to work in inhumane conditions. Safety standards are ignored to produce cheap goods. There is also an increase in human trafficking.: Toàn cầu hoá là nguyên nhân của việc khai thác lao động. Tù nhân và trẻ em có thể bị bắt làm việc trong môi trường làm việc thiếu tình nhân đạo . Tiêu chuẩn san toàn lao động cũng bị lờ đi nhằm mục địch sản xuất ra những mặt hàng giá rẻ. Nó cũng là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn buôn người

The deep-rooted cultures of many countries might be lost due to mass migration and western influences. Văn hoá lâu đời của nhiều quốc gia có thể bị mai một do sự di cư hang loạt và ảnh hưởng của văn hoá phương Tây

D.Các từ vựng liên quan đến chủ đề toàn cầu hoá khác :

hold/host/attend an international conference/an economic forum/a summit: Tổ chức / Chủ trì / Tham dự hội nghị quốc tế/ diễn đàn kinh tế/ hội nghị thượng đỉnh

establish/break off/sever/restore diplomatic relations/ties: Thiết lập / Phá vỡ / Phục vụ/ Duy trì quan hệ ngoại giao

foster/promote/strengthen regional cooperation: Tăng cường/ Thúc đấy/ Củng cố hợp tác giữa các vùng lãnh thố

raise/eliminate import tariffs (on something): Nâng thuế nhập khẩu/ Xoá bỏ thuế nhập khẩu thứ gì đó.

Hung Hanu

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 343 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 343 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/RDU4Tel9Yg761fZGidemaz1JuV4C67duy8I5WZGa', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"IkzIPP1eoQYfroNDs1hgNwIw5q0FGH4qsXfaoyah";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:104:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/tu-vung-theo-chu-de-21/tu-vung-chu-de-toan-cau-hoa--346.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571508533;s:1:"c";i:1571508533;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/RDU4Tel9Yg761fZGidemaz1JuV4C67duy8I5WZGa', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"IkzIPP1eoQYfroNDs1hgNwIw5q0FGH4qsXfaoyah";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:104:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/tu-vung-theo-chu-de-21/tu-vung-chu-de-toan-cau-hoa--346.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571508533;s:1:"c";i:1571508533;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/RDU4Tel9Yg761fZGidemaz1JuV4C67duy8I5WZGa', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"IkzIPP1eoQYfroNDs1hgNwIw5q0FGH4qsXfaoyah";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:104:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/tu-vung-theo-chu-de-21/tu-vung-chu-de-toan-cau-hoa--346.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571508533;s:1:"c";i:1571508533;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('RDU4Tel9Yg761fZGidemaz1JuV4C67duy8I5WZGa', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"IkzIPP1eoQYfroNDs1hgNwIw5q0FGH4qsXfaoyah";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:104:"http://hunghanuenglish.com/dinh-cao-tu-vung/tu-vung-theo-chu-de-21/tu-vung-chu-de-toan-cau-hoa--346.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571508533;s:1:"c";i:1571508533;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58