Giải Đề Writing

Đáp án đề thi Writing tại Việt Nam 29/7/2017

Đề thi Writing cuối tháng 7 mà cụ thể là ngày 29 vừa qua đã khiến nhiều thí sinh IELTS "méo mặt" vì đề khá lạ và khó. Thực chất đề thi về chủ đề "family history" đã từng xuất hiện trong các đợt thi IELTS trước đây. Mời các bạn tham khảo đáp án cho đề thi Writing mới nhất này.

A.ĐỀ: 

In some parts of the world it is increasingly popular to research the history of one's own family. Why do people want to do this? Is it a positive or negative development?

B.ĐÁP ÁN

C. TỪ VỰNG ĐẶC SẮC

-Hereditary : Có tính di truyền

-Geographical origins : Cội nguồn nơi sinh ra, lớn lên 

-Adopt culture : Tiếp nhận văn hoá

-To be dislocated from something/ somebody : Bị dịch chuyển khỏi , bị đẩy xa thứ gì đó / ai đó

-To be incorporated into something : Được đưa vào / sát nhập vào một thứ gì đó 

Theo IELTS LIZ

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 336 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 336 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/rjoAEIrH9TufuKsdbe6gN9VGf02UImTInGlodNIH', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"R137Ig9qWW7pyDt4FLJOE33eDbMNnv9bFv9bWyzv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:98:"http://hunghanuenglish.com/giai-de-writing-8/dap-an-de-thi-writing-tai-viet-nam-29-7-2017-348.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507168;s:1:"c";i:1571507168;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/rjoAEIrH9TufuKsdbe6gN9VGf02UImTInGlodNIH', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"R137Ig9qWW7pyDt4FLJOE33eDbMNnv9bFv9bWyzv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:98:"http://hunghanuenglish.com/giai-de-writing-8/dap-an-de-thi-writing-tai-viet-nam-29-7-2017-348.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507168;s:1:"c";i:1571507168;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/rjoAEIrH9TufuKsdbe6gN9VGf02UImTInGlodNIH', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"R137Ig9qWW7pyDt4FLJOE33eDbMNnv9bFv9bWyzv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:98:"http://hunghanuenglish.com/giai-de-writing-8/dap-an-de-thi-writing-tai-viet-nam-29-7-2017-348.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507168;s:1:"c";i:1571507168;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('rjoAEIrH9TufuKsdbe6gN9VGf02UImTInGlodNIH', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"R137Ig9qWW7pyDt4FLJOE33eDbMNnv9bFv9bWyzv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:98:"http://hunghanuenglish.com/giai-de-writing-8/dap-an-de-thi-writing-tai-viet-nam-29-7-2017-348.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571507168;s:1:"c";i:1571507168;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58